Cách âm cách nhiệt

Eurolines được làm từ nhựa PVC có cấu tạo lớp giữa dạng xốp giúp tấm lợp có khả năng cách nhiệt, cách âm. Hiệu quả lên tới 40%.

Eurolines is made from PVC, middle layer porous structure helps roofing insulation, sound insulation. Efficiency up to 40%

Overview

Eurolines được làm từ nhựa PVC có cấu tạo lớp giữa dạng xốp giúp tấm lợp có khả năng cách nhiệt, cách âm. Hiệu quả lên tới 40%.

Eurolines is made from PVC, middle layer porous structure helps roofing insulation, sound insulation. Efficiency up to 40%

Skills

Cách âm cách nhiệt