Chịu tải trọng lớn

Cấu tạo đặc biệt, nguyên liệu cao cấp, dầy truyền sản xuất đồng bộ, hiện đại, cho ra sản phẩm có độ cứng cao, có khả năng chịu lực lớn. Công thức chứa tỉ lệ UV cao (0.2%) giúp sản phẩm không bị lão hóa, trường tồn với thời gian.

Specially constructed, high-grade materials, production line sync, modern , we made products for monitoring stiffness, bearing large. The formula contains high UV rate (2%) helps aging products, the timeless.

Overview

Cấu tạo đặc biệt, nguyên liệu cao cấp, dầy truyền sản xuất đồng bộ, hiện đại, cho ra sản phẩm có độ cứng cao, có khả năng chịu lực lớn. Công thức chứa tỉ lệ UV cao (0.2%) giúp sản phẩm không bị lão hóa, trường tồn với thời gian.

Specially constructed, high-grade materials, production line sync, modern , we made products for monitoring stiffness, bearing large. The formula contains high UV rate (2%) helps aging products, the timeless.

Skills

Chịu tải trọng lớn